Eerste kleuterklas juf Els

Wat fijn dat je een kijkje neemt op onze klasblog!

Welkom!
Hier -in onze peuter- en eerste kleuterklas bij juf Els- start voor de jongste kinderen op onze school het avontuur.


Elke dag vanaf 8u staat onze klasdeur open en mogen de peuters en kleuters direct binnenkomen: er is tijd voor een praatje, een knuffel,… en omdat we direct kunnen spelen is afscheid nemen een stuk makkelijker.


Ook doorheen de dag staat huiselijkheid en geborgenheid centraal: we eten onze tussendoortjes gezellig op aan tafel, we zitten samen in de kring voor verhaaltjes, liedjes, er wordt voldoende aandacht besteed aan zindelijkheidstraining en zelfredzaamheid,… .

Op creatief vlak gaan we de experimentele toer op: we leren nieuwe technieken kennen, we mogen nog kliederen en kladderen en door veel zelf te ontdekken leren we nieuwe dingen bij.

Er staat ook heel wat beweging en muziek op onze dagplanning want lang stilzitten is niks voor peuters en jonge kleuters.

We bieden heel wat afwisseling in de activiteiten, bieden steeds wisselende experimenteerbakken aan en zorgen voor boeiende weekthema’s of projecten.

Benieuwd wat we nog allemaal doen?

Neem dan regelmatig een kijkje op onze blog.

Kriebelt het om ons beter te leren kennen? Ben je nog op zoek naar een klasje voor jouw kapoen? Breng ons gerust een bezoek, jullie zijn van harte welkom!

Klik hier  om meer te lezen.

 

Klik hier hier om meer te lezen.

Tweede kleuterklas juf Tjalda en juf Annick.

 

Dag allemaal!

En hop, we zijn weer vertrokken in dit nieuwe schooljaar!

Met 8 meisjes, 5 jongens en 2 juffen zijn we er alvast ingevlogen 😊

Met het jaarthema “als bomen vertellen” creëerden we ook doorheen de ganse school verbinding, met aandacht voor ieders welbevinden!

En wat is er belangrijker dan dat?!

Er wordt over de eigenheid van elk kindje gewaakt want het ‘zich goed voelen’ is de basis waarop onze opvoeding wordt gebouwd.

De drie belangrijke ontwikkelingspijlers hoofd-hart en handen indachtig, voorzien we telkens nieuwe leerkansen, laten je kindje op eigen tempo en niveau activiteiten ontdekken die per thema worden uitgewerkt.

Kleine Raaf is ook dit jaar van de partij! Nu geniet hij nog van de zon maar rond de herfstvakantie krijgt hij er meestal zin in om de warmte van onze klas op te zoeken! Doorheen zijn fratsen leren we wat echt belangrijk is en …misschien zijn er dit jaar 2 raven in de klas?

 

Zo, wij zijn klaar voor een jaar vol plezier!

De foto’s van onze belevenissen vinden jullie hier!

 
 

 

Klik hier om meer te lezen

Derde kleuterklas juf Griet

Wij zijn de kapoenen uit de 3 de kleuterklas

In deze klas

Vertellen we verhalen en

luisteren we naar elkaar

Zijn we creatief bezig en

bewegen we vaak

Maken we nog geen huiswerk

maar contractwerk

Bereiden we ons voor op het 1ste leerjaar

Maken we fouten en

zeggen we sorry

Zingen we samen liedjes en

lachen we veel

Respecteren we elkaar

en is iedereen welkom

Groetjes van alle sloebers en juf Griet

Klik hier om meer te lezen.

Eerste leerjaar juf Cindy

Jij en ik en ik en jij , allen samen dat is wij ! ‘k Voel me lekker in mijn sas, in die megatoffe klas !Vrienden samen, een heleboel, formidabel, SUPERCOOL! Welkom aan deze 12 kinderen van het 1ste leerjaar ! We nemen de kinderen met veel plezier mee in de wondere wereld van cijfers en letters. De klas gaat als het ware op reis , langs diverse leuke thema’s, met werkjes in aparte hoekjes, met taal- en rekenspelletjes en met zang en dans. In ons eerste leerjaar is iedereen welkom en is elke dag een verrassing.

Klik hier om meer te lezen.

Tweede leerjaar juf Lien.

Padlet 2 de leerjaar

 

Welkom in het 2de leerjaar 

 

In het tweede leerjaar is het SUPERtof 

laat de juf weten vol lof. 

Voor wiskunde is het al tot 100 tellen. 

We leren dit schooljaar ook de maal-en deeltafels. 

Veel oefenen is de boodschap 

zo worden we zeker een echte tafelkampioen. 

Elke dag lezen en schrijven 

want dat zal altijd heel belangrijk blijven. 

In de lessen wereldoriëntatie 

doen we aan opzoeken, ontdekken, waarnemen en exploratie. 

Zingen, dansen, knutselen  

doen we tijdens de lessen muzo. 

Iets om naar uit te kijken is de cultuurklas 

dan komt de groepsgeest goed van pas! 

We bouwen samen aan een SPETTEREND jaar 

hou jullie maar klaar! 

Klik hier om meer te lezen.

Derde leerjaar Juf Veronique

Hallo iedereen,

 

Welkom in het 3de leerjaar! Wij tellen 7 jonge dames en 10 jonge heren. Twee van ons zitten op het leukste internaat van het hele land.

Dit schooljaar leren we een heleboel nieuwe dingen! Zo komt, naast kloklezen en rekenen met geld, ook cijferen aan bod. Gelukkig kennen wij al onze tafels nog, want anders zou dit heel moeilijk zijn.

Natuurlijk is niet enkel rekenen van belang. Ook bij taal, wereldoriëntatie en godsdienst zetten wij ons beste beentje voor

Onze klas,

je weet niet wat je ziet,

is een teletijdmachine.

En onze juf,

geloof het of niet,

een professor die ons

door tijd en ruimte schiet.

Zo reizen wij elke dag

van hot naar her,

een hele wereld ver.

Heel veel groetjes van ons allen,

Het 3de leerjaar

Klik hier om meer te lezen.

Vierde leerjaar Juf Marleen en meester Hunter

Padlet 4 de leerjaar

Vriendschap 

lachen, huilen

steunen en helpen

er zijn voor elkaar

Vierde

Verschillende werkvormen: alleen, per 2, in groep,…

Iedereen is gelijk, elk kind, elke ouder,… is welkom

Een grapje, daar zijn we wel voor te vinden

Rekenen tot 100 000, vergeet de kommagetallen niet

Dansen, zingen, tekenen,… het hoort er allemaal bij

Elfjes, rijmpjes, naamgedichten,… het komt allemaal aan bod

Lopen, fietsen, zwemmen,… tijdens onze sportweek

Elk werkwoord leren we juist schrijven

Echte vriendschap

Regen, zon, weer of geen weer, we gaan regelmatig op stap tijdens de lessen W.O.

Jezelf kunnen zijn, zijn wie je bent

Afspraken, die maken we samen

Af en toe maken we tijd voor leuke tussendoortjes

Rekenmachines, passers,… nieuwe instrumenten

Klik hier om meer te lezen.

Vijfde leerjaar meester Mathias

Hallo,

Mogen wij even aanbellen,

om onszelf voor te stellen?

We zitten met z’n 25 in onze klas,

en voelen er ons goed in ons sas.

13 meisjes en 12 jongens, ja ’t is waar

samen vormen wij het vijfde jaar.

Dit jaar leren we rekenen tot 1 miljoen.

Zoals je ziet, valt er heel wat te doen,

ook leren we al aardig wat Frans,

en er is ook plaats voor muziek, beeld, drama en dans.

In oktober gooien we de remmen los,

en fietsen met z’n allen naar het Brakelbos.

Je merkt het al, het is best fijn,

om in het 5°lj te zijn!

Klik hier om meer te lezen.

Zesde leerjaar juf Karolien

 

Welkom in het zesde leerjaar. We zijn nu de oudsten van de school en trekken straks de schoolpoort van de lagere school achter ons dicht.

Maar eerst gaan we er nog een knaljaar van maken! Een jaar vol plezier, vriendschap, verwondering, bewondering, kennis, beweging, … We maken tijd en ruimte voor elkaar en hopen dit jaar zo een heel hechte groep te mogen zijn.

Samen school maken is voor ons belangrijk. Zo werken we mee aan een toffe sfeer op school. Dit doen we onder andere door ons in te zetten in de leerlingenraad.

We gaan heel wat leren tijdens de lessen ( wiskunde, taal, wero, godsdienst, Frans, godsdienst, muzo en LO), maar ook daarbuiten. Daarom trekken we ook regelmatig op stap. Met als hoogtepunt natuurlijk onze ruimteklassen.

Zo kunnen we dan eind juni met een rijkgevulde rugzak de stap zetten naar het secundair.

 

Klik hier om meer te lezen.