Modeshow in de klas

Tijdens de lessen taal werken we rond het thema ‘Mode’. Leerlingen mochten in groep een modeshow voorbereiden. Hierbij moesten ze een tekst schrijven over de kleren/accessoires die ze droegen. Ze dienden als het ware hun hippe kleding te promoten. De leerlingen gingen er helemaal voor!

PAM – Provinciaal Archeologisch Museum Ename

Op vrijdag 6 maart gingen we naar het Provinciaal Archeologisch Museum in Ename. Daar kregen we heel wat uitleg over een burcht die de grens van het Duitse keizerrijk moest beschermen en de restanten van een benedictijnenabdij. We leerden ook hoe archeologen te werk gaan om restanten uit het verleden te ontdekken. Daarnaast mochten we ook zelf de taak van een archeoloog uitvoeren. Wat we precies deden en hoe we te werk gingen als archeoloog vertelden we aan elkaar in de klas. Het was een leerrijke dag!

Bewegingsnamiddag met de bewoners van het Sint Franciscustehuis

Op donderdag 6 februari brachten we een bezoekje aan de bewoners van het rusthuis te Opbrakel. We zongen er een lied en deden enkele bewegingen samen met de bewoners. Daarnaast bedachten we ook een eigen bewegingsmoment waarbij het publiek ook enkele bewegingen mocht meedoen. Om te eindigen maakten we onze spieren los met enkele bewegingsoefeningen en kwamen we tot rust met enkele ademhalingsoefeningen. Het was een fijne namiddag!

Kerkhofbezoek

De maand november…Allerheiligen en Allerzielen. We brachten met de klas een bezoekje aan het kerkhof. Samen met juf Yentl bekeken we de plaatsen op het kerkhof. We kregen ook eventjes de tijd om naar graven te gaan. Sommige brachten een bezoekje aan een familielid of vriend.

Bewegend leren met juf Yentl

Deze week hadden we een stagejuf in de klas. Juf Yentl leerde ons heel wat bij. Aan de hand van het bewegend leren leerden we bij over de oorlog, rekenen, taal,… .

Wetenschapswoensdag te Stella Matutina

Onze wetenschapswoensdag hebben we als leerkracht en als leerlingen zeer fijn ervaren. We leerden er meer over het technisch proces. Aan de hand van een filmpje waarin een meisje honger had, werden de stappen doorlopen: probleem, mogelijk oplossing bedenken/ ontwerp, maken, gebruiken en evalueren. Bij het ontwerpen van een stroomkring leerden we de verschillende symbolen voor een lamp, batterij, … . De werking van de lamp en de motor werd terug gekoppeld aan de werkelijkheid. Eens ze het technisch proces, denken en de energiebronnen onder de knie hadden, gingen de leerlingen in groepjes van twee aan de slag. Samen zochten ze uit hoe ze een lamp konden doen branden al dan niet met een schakelaar. Bij problemen gingen ze op zoek naar een oplossing.

11.11.11-actie: Wat houdt dit in?

Vandaag kwamen Laenke en haar mama op bezoek in de klas. Ze gaven een woordje uitleg over de actie van 11.11.11 dit schooljaar.
Hoe kunnen we bijdragen aan een betere wereld in onze eigen omgeving?

Bezoek aan het Brakelbos

Bezoek aan het Brakelbos

Voorbereidingen voor het leerlingenparlement

Vandaag gingen de kandidaten voor het leerlingenparlement aan de slag. Ze maakten een affiche om zichzelf en hun actiepunten voor te stellen. N.a.v. het jaarthema ‘Beestige dromen’ verwerkten de leerlingen dieren in hun affiche. Benieuwd wat ze te brengen hebben..

Als voetganger in de buurt

Vandaag gingen we op verkenning in buurt. We hadden aandacht voor de verkeersborden en de veiligheid.

Wetenschapstruck XperiLAB

Als echte wetenschappers gingen we aan de slag in het laboratorium. Aan de hand van de computer werden we stap voor stap begeleid bij het onderzoeken. Leuke ervaring!

Vijfde leerjaar – Opbrakel