Slakkenrace met de fiets

Wie slaagde er in om het traagst met de fiets te rijden?

Verkeer in de buurt

Na het opfrissen van de verkeersborden en afspraken voor voetgangers gingen we de buurt verkennen. Hoe veilig is het hier?

Recepten

Aan de slag met recepten op de wijze van Piet Huysentruyt.

Mijn historisch verhaal

In groep schreven we zelf een historisch verhaal. Na veel oefenen brachten we dit voor de klas. Fijn om even terug te gaan in de tijd.

Griezelen met de klas

Een bezoek aan het kerkhof

Allerheiligen en Allerzielen… Een extra dag om eens stil te staan bij diegene die we missen.

Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek

Feestdagen

Met de feestdagen in zicht werd het in de klas al een beetje gevierd.

PAM Ename

In de klas zijn we volop bezig met het thema ‘Terug in de tijd’. De periodes zijn ons niet meer onbekend. In het archeologisch museum te Ename gaan we de realiteit koppelen aan onze kennis.

XperiLab

Het XperiLab is een grote vrachtwagen. De vrachtwagen ontpopt zich tot een laboratorium, waarin de leerlingen gedurende 90 minuten wetenschappers zijn. In groepjes van 2 of 3 kunnen ze observeren, testen en afleiden; in biologie, chemie, fysica of technologie. De rode draad… De wetenschappelijke methode!

Workshop afvalpreventie

Jeugdboekenmaand

Om het thema ‘Helden en schurken’ te leren kennen werden we uitgenodigd in de bibliotheek van Brakel. Met behulp van de tablet losten we verschillende opdrachten op. We weten terug heel wat meer.

Stella Matutina: workshop elektrische stroomkring

Een hele voormiddag kregen we de kans om met de elektrische stroomkring aan de slag te gaan. We lieten een lamp branden, een zoemer zoemen. Ook de schakelaar is ons niet meer onbekend. Met de computer en met behulp van verschillende voorwerpen gingen we ontdekken wanneer de elektrische kring open of gesloten is. Van een leerrijke voormiddag gesproken!

Jeugdboekenmaand: Helden en schurken

Gedurende deze maand gingen we aan de slag met het boek ‘Bethany en het beest’. In groepjes lazen we verschillende hoofdstukken en voerden we opdrachten uit. Deze stelden we nadien tentoon voor de ouders.

Sportdag – American Games

Vijfde leerjaar – Opbrakel