Schoolstructuur

De scholen GVB-LILARE (Michelbeke, Elst en Opbrakel) en DE GROENE HEUVEL (St.-Maria-Latem, Zegelsem en St.-Maria-Oudenhove) vormen één grote school onder de symbolische naam ‘HET GROENE LILARE’. De beide scholen zijn meer dan gebouwen. Het is een gemeenschap waar heel wat mensen samen instaan voor het onderwijs en de opvoeding van uw kinderen.

De administratieve verwerking van het Groene Lilare gebeurt in de schoolgebouwen van Michelbeke, Groenstraat 15a, 9660 Brakel m.a.w. het secretariaat en de directie zijn in deze gebouwen gehuisvest.

Directie en secretariaat

Directieteam: 

Algemene directeur: Thierry Rouckhout

Directeur: Sabine De Bruycker

Directeur: Johan Meirhaeghe

Groenstraat 15A, 9660 BRAKEL
TEL. 055/42 17 89 FAX 055/42 84 18
E-mail: gvb.lilare@skynet.be

Hoofdschool

Gesub. Vrije Basisschool Michelbeke
Groenstraat 15A, 9660 BRAKEL
TEL. 055/42 17 89 FAX 055/42 84 18
schoolverantw.: Mevr. L. Van Melckebeke

Vestigingsplaatsen

GBB Elst

GBB Opbrakel

GBB St.-Maria-Latem

GBB Zegelsem

GBB St.-Maria-Oudenhove (L6)

Terwalle 24 9660 Elst

055/42 74 50

Schoolverantw.: Mevr. W. Lapage

St. Franciscusst.7
9660 Opbrakel

055/42 16 99

Schoolverantw.:
Mevr. C.Vandemenschbrugge

Latemdreef 77
9630 Zwalm

055/49 68 82

Schoolverantw.: Mevr. Emelie Paternoster

Teirlinckstraat 22 9660 Zegelsem

055/45 50 94

Schoolverantw.: Dhr. H. Machtelinckx

Kasteeldreef 2
9620 St.-M.-Oudenhove

055/42 60 16

Schoolverantw. Mevr. Isabel Dubois

Opvolging van de scholen (via de samenwerkingsverbanden):

De directeurs verdelen hun taken bv. Thierry Rouckhout is verantwoordelijk voor  het pedagogische luik, Sabine De Bruycker is verantwoordelijk voor de organisatie en Johan Meirhaeghe is verantwoordelijk voor het patrimonium van alle vestigingsplaatsen. De taken worden tezamen gedragen.