ICT in onze school

ICT is de afkorting van informatie-en communicatietechnologie.

Informatietechnologie: de computer en zeker het internet is in onze huidige maatschappij de nummer één om info op te zoeken zonder veel moeite. De leerlingen leren aan de hand van de zoekmachine doelgericht info op te zoeken voor werothema´s en andere doeleinden.

Communicatietechnologie: het chatten, maar ook heel eenvoudig een e-mail versturen (zeg maar het moderne brief versturen) wordt stap voor stap aangeleerd. We horen van ouders dat hun kinderen ´s avonds al lustig chatten met vrienden uit de klas.

De dag van vandaag is de computer het middel bij uitstek om iets op papier te zetten. Geen typmachines meer bv. de leerlingen typen op de computer hun nieuwjaarsbrieven, de kinderen typen een brief naar de burgemeester, … . En met een simpele druk op een toets rolt het resultaat uit de printer. Fierheid alom als de kinderen hun werkje kunnen tonen aan anderen. Natuurlijk is dit maar één van de vele taakgerichte doelen die kinderen met computers verwezenlijken.
Het is dus zeker niet de bedoeling dat we de kinderen klaarstomen met een cursus Word of Excel. Op een speelse en explorerende manier komen natuurlijk wel bepaalde onderdelen aan bod maar het programma is geen doel op zich.

ICT moet een ondersteuning zijn van het leerproces. Dit wil zeggen dat de leerlingen datgene dat ze in de klas leren inoefenen en verder uitdiepen met de computer (bv. het opzoeken van info op het net, een mail versturen, een presentatie maken in Powerpoint, werken met Paint, info opzoeken op een CD-Rom, een eenvoudig werkje uittypen in Word, …). Het is een motiverend middel om de leerstof eens op een andere manier te verwerken.

Kinderen moeten met dit medium leren kennismaken, leren omgaan en integreren in hun dagelijks werken en leren.

De nadruk van ICT op onze school ligt op de competenties die aansluiten bij de visie op de eindtermen nl. de leerlingen:

1. hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2. gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3. kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4. kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5. kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6. kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7. kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8. kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

De competenties worden geëvalueerd a.d.h.v. een doelenrapport. Hierin zijn de competenties vertaald in verschillende doelen, die gedurende het hele jaar zullen aan bod komen en die uw kind zal trachten na te streven.
Er zullen in het rapport een aantal items, die we in de lessen hebben behandeld, belicht worden.

Om dit allemaal te realiseren hebben we computers nodig, daarom heeft elke klas tenminste één computer, die in verbinding staat met de wereld (internet) en men kan ook gebruik maken van het leercentrum (Michelbeke) of de mobiele computerklas.

Dhr. Verheyden Hunter is de ICT-coördinator van GVB-Het Groene Lilare.

2 de leerjaar

Typelessen 4de leerjaar

Coderen 6de leerjaar

Website coderen

Inloggen

Werken met m- bot

Instructiefilm ; werken met Mbot

M bot downloadlink

ONLINE OEFENEN

Via deze webpagina https://www.symbaloo.com/mix/onlineoefenen1 kan uw zoon of dochter online oefeningen maken zowel in de klas als thuis. U kan de link ook vinden op de webpagina ICT-hoekje! Dit is de moeite waard!