Zorgvisie

Dat er leerlingen ‘uitvallen’ en dat sommige leerlingen problemen ervaren in hun leer- en ontwikkelingstraject zullen we nooit volledig kunnen uitsluiten, maar we willen op de eerste plaats het ‘uitvallen’ voorkomen waar het mogelijk is.
We zullen op de eerste plaats werken aan preventieve maatregelen om kinderen zo veilig mogelijk te begeleiden in hun leertraject. Indien na het preventieve werken toch nog kinderen uitvallen, zullen we zo spoedig mogelijk remediëren. Elke remediëring zal erop gericht zijn het kind weer zo vlug mogelijk in de klasgroep te laten evolueren samen met zijn klas-en groepsgenoten.
Het stimuleren van de kinderen om meer zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden te kunnen verwerven en in staat zijn zijn problemen op te lossen is onze visie (eindtermen ‘leren leren’).

We proberen gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen na te streven (zie Gok-plan).
Het opstellen en bewaken van een goed onderbouwd ZORGPLAN is heel belangrijk voor dit proces.

Meer info zie www.hetgroenelilare.be/img/Zorgbeleid Groene Lilare 2011(1).pdf