A. PRIORITEITEN 2020-20121

ZILL (Zin in leren! Zin in leven!)

1. Taalbeleid

(werkgroep o.a. begrijpend lezen, … beleidsvoerend vermogen)

Nieuwe Taalmethode: Mol en Beer / Verrekijker

2. Godsdienstmethode / Geweldloze communicatie / Wiskundemethode

opvolging: evaluatie en event. aanpassing

(Sterretjes aan de hemel / Sterren aan de hemel / Katapult)

3. Muzo: introductie – implementatie

4. Lager: WO/Muzo (lesfiches – ZILL): opvolging

5.  Kleuter: (IKklik) – LO (iomniwize): opvolging

6. Frans

Taalinitiatie Frans

Beaufort / Portfolio Frans

7. Leerlingenbegeleiding

 

ANDERE AANDACHTSPUNTEN

1. Bewegingsgezinde basisschool

(werkgroep: Visie, aandachtspunten, … ): opvolging

2. Kleuter: coderen: opvolging

 

B. SOCIALE VAARDIGHEDEN

 

Kinderen gaan op verschillende manieren met elkaar om.  Ze spelen, praten en vechten. Ze zoeken contact, ze trekken zich terug en ze werken samen. Ze gaan met elkaar om zonder te weten wat er gebeurt. Ze gebruiken hun manieren van doen als hun eigen moedertaal. Dat doen ze omdat ze onderdeel van de wereld zijn. Ze ontdekken een wereld van tussenmenselijke relaties. Sommigen lukt dat gemakkelijk en anderen lijken uit de boot te vallen. Er zijn angsten, panieken, teleurstellingen en eenzaamheid. Maar er is ook blijdschap, vrolijkheid, vriendschap en spontaniteit.

Een hele gamma van relatiewijzen wordt door hen spelenderwijs ontdekt en ingeoefend. Als wij in de basisschool met deze kinderen werken, dan ontdekken wij bij hen heel wat sociale vaardigheden. De ontwikkeling van deze sociale vaardigheden vormt een onderdeel van de sociaal emotionele ontwikkeling.

We werken in onze school aan deze sociale vaardigheden via Geweldloze communicatie.

Meer info: INFO GEWELDLOZE COMMUNICATIE