PRIORITEITEN (+ nascholingen) OP KORTE TERMIJN SCHOOLJAAR 2016-2017

Mediaopvoeding (leerplan – concretistering)

ZILL (Zin in leren! Zin in leven!)

Nieuw leerplanconcept: introductie

Aandachtspunten Doorlichting (2012 – 2018):

Kleuter en Lager:

  • De zelfevaluatie verder verfijnen
  • Duidelijke afbakening School – CLB (zie zorgplan – Schoolreglement)

Kleuter:

  • De exploratie- en experimenteerdrang van de kleuters.
  • Observaties op basis van leerplannen (kleuter)

Lager:

  • WO: sterker richten op de te ontwikkelen vaardigheden en attitudes uit het leerplan.
  • Evaluatiepraktijk van WO (2014-2016) sterker afstemmen op de leerplannen.

MUZO

Evaluatiepraktijk van muzische vorming sterker afstemmen op de leerplannen.