Genieten van de klassfeer

Krullenbol: de muis

Thema jarig zijn

Bewegend leren in de kleuterklas

In onze klas spelen en leren de kleuters van de tweede en derde kleuters samen. Ze leren van elkaar en helpen elkaar als het nodig is.

Thema ballen en ballonnen in alle kleuren.

In dit thema exploreren en experimenteerden we met ballen en ballonnen.

Techniek met ballonnen en ballen

In het thema ballen en ballonnen deden we een achttal proefjes met ballen en ballonnen. Soms konden we het resultaat voorspellen en andere keren waren we verwonderd van het resultaat.

Tweede en derde kleuterklas – Elst