Michelbeke
Opbrakel
Elst
Sint-Maria-Latem
Sint-Maria-Oudenhove
Zegelsem
Nieuws - 24 augustus, 2020

NIEUWS

DECEMBER – ADVENT

Advent
zet de schijnwerpers
op wat gezien en gezegd
moet worden
om onrecht aan het licht
te brengen.
Wie omziet naar een ander
laat die niet
in duisternis achter.

Advent is
voor elkaar
licht en warmte
worden.
Kathleen Boedt – 2021 – Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 

MICHELBEKE

ELST

 

JAARTHEMA VAN ONZE SCHOOL

‘DE KRACHT VAN VERBINDEN’

We werken dit schooljaar rond ‘Verbondenheid’. Verbondenheid is een kracht die u als mens rijker maakt. Levenslang blijft u hunkeren naar verbondenheid: met medemensen, de kosmos en de natuur, met het Mysterie dat u overstijgt. U wordt diep vanbinnen uitgenodigd om erin te groeien, met vallen en opstaan. Elke maand werken we met een ander aspect.       bron: Leeftocht    

INFO CORONAVIRUS 

De bronafbeelding bekijken

Aangepaste maatregelen

Mondmaskerplicht vanaf het eerste leerjaar.

Bij voorkeur vanaf maandag 6 december en uiterlijk vanaf woensdag 8 december dragen alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar een mondmasker in alle binnenruimtes van de school.

– Als de leerlingen stilzitten in de klas, er onderling voldoende afstand is en er voldoende ventilatie is, mag het mondmasker af.

-Buiten kunnen de leerlingen het mondmasker afzetten als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.

 Aanscherpen test- en quarantainestrategie leerlingen

Vanaf woensdag 8 december treedt bij 2 of meer besmettingen in de klas de procedure tegen clusteruitbraken in werking.  Dat betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.

De kerstvakantie start op 20 december

Daarnaast blijven alle bestaande maatregelen behouden 

 • er worden geen groepen gemengd, ook niet bij kleuters.
 • de kinderen zitten op vaste plaatsen in de klas.
 • in de refter zitten de kinderen op vaste plaatsen, in de eigen klasbubbel.  Tussen de verschillende klasbubbels wordt een afstand van anderhalve m bewaard.  Als kinderen (1e t/m 6e leerjaar) zich verplaatsen in de refter, dragen zij een mondmasker. 
 •  ouders worden niet toegelaten in de gangen en in de lokalen. Breng uw kinderen ’s morgens op tijd naar school
 • Gesprekken met ouders, therapeuten, … verlopen digitaal.
 • Essentiële derden (logo’s, ondersteuners, CLB, …) zijn toegelaten.

Via deze weg willen wij ook al onze leerkrachten  bedanken voor de niet-aflatende inzet tijdens deze moeilijke periode.

We rekenen op uw begrip en het naleven van de maatregelen.

Vriendelijke groet,

Directie Basisonderwijs Het Groene Lilare


ONZE INTERNATEN        

Breng een bezoek aan onze internaten …

 • Michelbeke lager onderwijs – Stella-Matutina:

https://www.internaatstellamatutina.be

 • St.-M.-Oudenhove 6 lj. – Kasteel:

https://sintfranciscusinstituut.be/internaat.php

https://youtu.be/PzuF0b_HLEc

Meer info: zie website (zie Links -bovenaan)


 

ONZE SECUNDAIRE SCHOLEN

STELLA MATUTINA EN SINT-FRANCISCUSINSTITUUT

Welke studierichtingen kan je allemaal in onze scholen volgen? 

https://youtu.be/fxlp0iKZenw

Wil je een kijkje nemen achter de muren van onze secundaire scholen?

Stella Matutina:

https://www.youtube.com/watch?v=J5X4f9htGxo&feature=youtu.be 

St.-Franciscusinstituut:

https://www.youtube.com/watch?v=flPTXz3br28&feature=emb_title

Meer info: zie website (zie Links -bovenaan)

SOCIALE RECHTEN OCMW Brakel

Via de onderstaande link vindt u interessante info over OCMW Brakel. Het OCMW ondersteunt gezinnen, die het financieel moeilijk hebben. Heeft u nog vragen, dan kan u steeds contact nemen met één van deze telefoonnummers: 055/43 15 05 of 055/43 15 04. Link: Ondersteuning sociale rechten Brakel 2021  

Nieuws

Welkom

Welkom

De scholen GVB-LILARE (Michelbeke, Elst en Opbrakel) en DE GROENE HEUVEL (St.-Maria-Latem, Zegelsem en St.-Maria-Oudenhove) vormen één grote school onder de symbolische naam ‘HET GROENE LILARE’. De beide scholen zijn meer dan gebouwen. Het is een gemeenschap waar heel wat mensen samen instaan voor het onderwijs en de opvoeding van uw kinderen.

De administratieve verwerking van het Groene Lilare gebeurt in de schoolgebouwen van Michelbeke, Groenstraat 15a, 9660 Brakel m.a.w. het secretariaat en de directie zijn in deze gebouwen gehuisvest.

Structuur van onze school:

Directie
Algemeen Directeur :
Thierry Rouckhout

Directeur-Preventieadviseur-Beleidsondersteuner:
Johan Meirhaeghe

Directeur-Beleidsondersteuner-Aanvangsbegeleider:
Sabine De Bruycker

Opvolging van de scholen:

Sabine
De Bruycker 

Gesub. Vrije Basisschool Michelbeke

Gesub. Vrije Basisschool Elst

Gesub. Vrije Basisschool Opbrakel

Johan
Meirhaeghe 

Gesub. Vrije Basisschool St.-M.-Latem

Gesub. Vrije Basisschool Zegelsem

Gesub. Vrije Basisschool – Kasteel 6de  lj.

Waarom leren programmeren/
coderen?

Programmeren leert kinderen creëren in plaats van consumeren. Het is dus niet per definitie bedoeld om kinderen op te leiden tot programmeur, maar om ze vaardigheden te leren waarvan ze in elk beroep profijt hebben.

Deze vaardigheden leer je van programmeren:

 • Creatief en logisch denken
 • Ruimtelijk inzicht
 • Probleemoplossend vermogen
 • Structureren
 • Samenwerken

Al deze vaardigheden noemen we ‘computationeel denken’. In onze digitale wereld is dat heel belangrijk. Tegen de tijd dat deze kleuters de arbeidsmarkt op gaan, maken we alweer gebruik van nieuwe techniek. We kunnen ze dus beter niet de computerprogramma’s van nu leren, maar de vaardigheden om met elk soort digitaal middel om te gaan. Zo worden ze later succesvolle techniekgebruikers.”

Meerster Hunter (ICT-coördinator) en samen met de leerkrachten van het 6de leerjaar pakken dit aan.

Het is ook onze bedoeling om dit later uit te breiden naar de andere leerjaren en zelfs ook naar onze kleuters.

 

Onze school streeft naar een ‘Bewegingsgezinde Basisschool’

 Waarom?

Slechts 48% van de kinderen (6-9 jaar) en 29% van de adolescenten (10-17 jaar) haalt de norm om één uur per dag aan matig tot zware intensieve lichaamsbeweging te doen. Bovendien moeten kinderen te lang stilzitten op school. (bron: minister Crevits)

We stellen ook vast dat de ontwikkeling sterk wordt gestimuleerd door beweging, daarom is het een must om beweging aan te moedigen op een speelse manier. Daar willen wij als school iets aan doen!

Uitgangspunt:

Het uitgangspunt is aandacht voor de harmonische ontplooiing van elk kind. Bewegen is een heel belangrijk onderdeel voor deze ontplooiing.

De bewegingsgezinde activiteiten/initiatieven in onze school.

Meer info: HGL VISIE & ACTIES Bewegingsgezinde basisschool WEBSITE

 

MOS

Onze school ‘Het groene Lilare’ bevindt zich niet alleen in een uitzonderlijk groene omgeving. Het doet zoals zijn naam het aangeeft zijn best om een ‘groene’ school te zijn. Dat betekent dat wij ons inzetten om onze leerlingen op te voeden tot milieuvriendelijk gedrag.Wij doen dit in samenwerking met MOS (Milieuzorg op school). Deze organisatie reikt logo’s uit aan scholen die inspanningen doen om iets te doen aan de afvalberg en vele andere milieuproblemen waar onze wereldbol mee te kampen heeft. Onze school wil op een structurele manier werken rond milieu.

Onze nieuwe uitdaging: plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen!