Michelbeke
Opbrakel
Elst
Sint-Maria-Latem
Sint-Maria-Oudenhove
Zegelsem
Klasblog - 22 januari, 2024

We vinden het belangrijk om jullie op de hoogte te houden van de dagelijkse activiteiten en ontwikkelingen van jullie kind in de klas. Daarom nodigen we jullie van harte uit om regelmatig een kijkje te nemen op onze klasblog.

Op de klasblog delen we updates over de lessen, bijzondere projecten, leuke anekdotes en andere wetenswaardigheden die plaatsvinden in de klas. Het is een geweldige manier om betrokken te blijven bij het leerproces van jullie kind en om een glimp op te vangen van de fantastische dingen die we samen bereiken.

Het proces is eenvoudig. Ga naar de klas van jouw kind en ontdek de boeiende wereld van het klaslokaal.

Bedankt voor jullie voortdurende steun en betrokkenheid. Samen bouwen we aan een rijke leeromgeving voor onze leerlingen.

Nieuws - 12 april, 2022

NIEUWS

EERSTE COMMUNIE 2025

E.H. Emmanuel Vidts heeft tezamen met onze pastorale werkgroep van onze scholen  enkele data vastgelegd voor de Eerste Communie van volgend jaar nl.

 • GVB Het Groene Lilare ELST:  zondag 27 april 2025 om 9 uur kerk Elst
 • GVB Het Groene Lilare OPBRAKEL:  zondag 27 april 2025 om 9 uur kerk Elst
 • GVB Het Groene Lilare ZEGELSEM: zondag 27 april 2025 om 9 uur kerk Elst

 • GVB Het Groene Lilare MICHELBEKE: zaterdag 26 april 2025 om 15 uur schoolkapel Michelbeke
 • GVB Het Groene Lilare ST-MARIA-LATEM:  zaterdag 26 april 2025 om 15 uur schoolkapel Michelbeke

We willen E.H. E. Vidts danken  omdat wij als katholieke school volgend jaar opnieuw mogen meewerken aan deze mooie vieringen. Het is een samenwerking parochie – gezin – school.

Meer info vindt u via deze link: Flyer Eerste Communie 2025

EERSTE COMMUNIE 2024

ELST-MICHELBEKE-ST.-MARIA-LATEM

 

 

 

OPBRAKEL -ZEGELSEM

  

Een grote proficiat aan onze eerste communicanten.

Wij willen juf Ann, juf Cindy, juf Jente, juf Emmelie en meester Sven en het hele team van harte danken voor deze prachtige dag.

Langs deze weg willen we ook E.H. Emmanuel Vidts danken voor het voorgaan van deze mooie vieringen. We willen ook onze diaken Bart De Wael, die vele jaren onze brugfiguur is met de plaatselijke geloofsgemeenschap, enorm danken. Zo kan  onze school zijn pastorale opdracht verder uitwerken. Oprechte dank.

Directie en schoolteam

Sportklas

Welkom(groot)ouders,broers en zussen.
Via deze link vindt u de foto’s en updates terug van onze sportklas.

https://sportklas2024.blogspot.com/

 

 

 INTERESSANTE INFO

Kalender 2023-2024: hetgroenelilare.be/…/Schoolkalender-2023-2024-ouders.pdf

Vakantiedagen 2023-2024:Vakantiedagen GVB-Het Groene Lilare 2023-2024

 

JAARTHEMA VAN ONZE SCHOOL

WONDERE RUIMTE

Een katholieke dialoogschool geeft ruimte aan het kind en de jongere om hun eigen vorming richting te geven.
De pedagogie van de hoop die een katholieke dialoogschool beoefent, helpt kinderen en jongeren om hun richting te vinden aan de hand van deze wegwijzers: duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit in verbondenheid, verbeelding en de eigen inspiratie van de school.

Het wordt een wondere ruimte, wanneer je erin om je heen begint te kijken met de ogen van de heilige Geest en je Hem erin werkzaam ziet.

Van maand tot maand levert Leeftocht je proviand voor onderweg:

http://Jaarthema schooljaar 2023-2024: Wondere ruimte – YouTube

Goede Vader, Zoon en heilige Geest, Gij,
die Bron van toekomst wilt zijn,
leid ons binnen in de ruimte
om andere mensen te worden
met een nieuwe visie:

de ruimte om zorg te dragen voor elkaar en vertrouwen te geven om te groeien naar meer zelfstandigheid,
de ruimte om samen te leren en leven als een instrument van de samenleving,
de ruimte om meer mens te worden en steeds opnieuw geboren te mogen worden,
de ruimte om onszelf en elkaar onvoorwaardelijk kansen tot leren te geven, telkens opnieuw,
de ruimte om de hele wereld te laten binnenkomen en nieuwe werelden te doen opengaan,
de ruimte om te vergeven als een vorm van geven, om onszelf en elkaar steeds opnieuw kansen te geven,
de ruimte om te mogen verschillen en met die verschillen aan de slag te gaan als een verrijking.

Gij, die Bron van toekomst wilt zijn, leer ons hoopvol te blijven
en nieuwe wegen te bewandelen.

Amen.

 

bron: Leeftocht

 

BOSKLAS-SPORTKLAS 

Welkom (groot)ouders, broers en zussen.

Via deze LINK vindt u foto’s en updates terug van de sport- en bosklas:

https://sportklas2024.blogspot.com/

https://zesdesopbosklassen.blogspot.com/

ZWEMMEETING 2023

Na een lange break van enkele jaren was de zwemmeeting terug in het splinternieuwe zwembad van Brakel. Deze keer hebben ze het concept in een nieuw jasje gegoten.
Een echte wedstrijd was het niet maar entertainment stond voorop. Via verschillende attracties moesten de leerlingen op het water komen en er proberen niet in te vallen.De ene was al wat makkelijker dan de andere! Plezier  en ambiance verzekerd.

 

SOCIALE RECHTEN OCMW Brakel

Via de onderstaande link vindt u interessante info over OCMW Brakel. Het OCMW ondersteunt gezinnen, die het financieel moeilijk hebben. Heeft u nog vragen, dan kan u steeds contact nemen met één van deze telefoonnummers: 055/43 15 05 of 055/43 15 04. Link: Ondersteuning sociale rechten Brakel 2021

 

ONZE INTERNATEN        

Breng een bezoek aan onze internaten …

 • Michelbeke lager onderwijs – Stella-Matutina:

https://www.internaatstellamatutina.be

 • St.-M.-Oudenhove 6 lj. – Kasteel:

https://sintfranciscusinstituut.be/internaat.php

https://youtu.be/PzuF0b_HLEc

Meer info: zie website (zie Links -bovenaan)


 

ONZE SECUNDAIRE SCHOLEN

STELLA MATUTINA EN SINT-FRANCISCUSINSTITUUT

Welke studierichtingen kan je allemaal in onze scholen volgen? 

https://youtu.be/fxlp0iKZenw

Wil je een kijkje nemen achter de muren van onze secundaire scholen?

Stella Matutina:

https://www.youtube.com/watch?v=J5X4f9htGxo&feature=youtu.be 

St.-Franciscusinstituut:

https://www.youtube.com/watch?v=flPTXz3br28&feature=emb_title

Meer info: zie website (zie Links -bovenaan)

INFOBROCHURE

– Stella Matutina:brochure_stella_spreads V4

– St.-Franciscusinstituut:Flyer Sint-Franciscusinstituut 

 

 

Nieuws

Welkom

Welkom

De scholen GVB-LILARE (Michelbeke, Elst en Opbrakel) en DE GROENE HEUVEL (St.-Maria-Latem, Zegelsem en St.-Maria-Oudenhove) vormen één grote school onder de symbolische naam ‘HET GROENE LILARE’. Onze basisscholen vindt u terug in de gemeentes Brakel en Zwalm (Basisscholen Brakel en Zwalm / scholen Brakel en Zwalm). De beide scholen zijn meer dan gebouwen. Het is een gemeenschap waar heel wat mensen samen instaan voor het onderwijs en de opvoeding van uw kinderen.

De administratieve verwerking van het Groene Lilare gebeurt in de schoolgebouwen van Michelbeke, Groenstraat 15a, 9660 Brakel m.a.w. het secretariaat en de directie zijn in deze gebouwen gehuisvest.

Structuur van onze school:

Directie
Algemeen Directeur :
Thierry Rouckhout

Directeur-Preventieadviseur-Beleidsondersteuner:
Johan Meirhaeghe

Directeur-Beleidsondersteuner-Aanvangsbegeleider:
Sabine De Bruycker

Opvolging van de scholen:

Sabine
De Bruycker 

Gesub. Vrije Basisschool Michelbeke

Gesub. Vrije Basisschool Elst

Gesub. Vrije Basisschool – Kasteel 6de  lj.

Johan
Meirhaeghe 

Gesub. Vrije Basisschool St.-M.-Latem

Gesub. Vrije Basisschool Zegelsem

Gesub. Vrije Basisschool Opbrakel

Waarom leren programmeren/
coderen?

Programmeren leert kinderen creëren in plaats van consumeren. Het is dus niet per definitie bedoeld om kinderen op te leiden tot programmeur, maar om ze vaardigheden te leren waarvan ze in elk beroep profijt hebben.

Deze vaardigheden leer je van programmeren:

 • Creatief en logisch denken
 • Ruimtelijk inzicht
 • Probleemoplossend vermogen
 • Structureren
 • Samenwerken

Al deze vaardigheden noemen we ‘computationeel denken’. In onze digitale wereld is dat heel belangrijk. Tegen de tijd dat deze kleuters de arbeidsmarkt op gaan, maken we alweer gebruik van nieuwe techniek. We kunnen ze dus beter niet de computerprogramma’s van nu leren, maar de vaardigheden om met elk soort digitaal middel om te gaan. Zo worden ze later succesvolle techniekgebruikers.”

Meerster Hunter (ICT-coördinator) en samen met de leerkrachten van het 6de leerjaar pakken dit aan.

Het is ook onze bedoeling om dit later uit te breiden naar de andere leerjaren en zelfs ook naar onze kleuters.

 

Onze school streeft naar een ‘Bewegingsgezinde Basisschool’

 Waarom?

Slechts 48% van de kinderen (6-9 jaar) en 29% van de adolescenten (10-17 jaar) haalt de norm om één uur per dag aan matig tot zware intensieve lichaamsbeweging te doen. Bovendien moeten kinderen te lang stilzitten op school. (bron: minister Crevits)

We stellen ook vast dat de ontwikkeling sterk wordt gestimuleerd door beweging, daarom is het een must om beweging aan te moedigen op een speelse manier. Daar willen wij als school iets aan doen!

Uitgangspunt:

Het uitgangspunt is aandacht voor de harmonische ontplooiing van elk kind. Bewegen is een heel belangrijk onderdeel voor deze ontplooiing.

De bewegingsgezinde activiteiten/initiatieven in onze school.

Meer info: HGL VISIE & ACTIES Bewegingsgezinde basisschool WEBSITE

 

MOS

Onze school ‘Het groene Lilare’ bevindt zich niet alleen in een uitzonderlijk groene omgeving. Het doet zoals zijn naam het aangeeft zijn best om een ‘groene’ school te zijn. Dat betekent dat wij ons inzetten om onze leerlingen op te voeden tot milieuvriendelijk gedrag.Wij doen dit in samenwerking met MOS (Milieuzorg op school). Deze organisatie reikt logo’s uit aan scholen die inspanningen doen om iets te doen aan de afvalberg en vele andere milieuproblemen waar onze wereldbol mee te kampen heeft. Onze school wil op een structurele manier werken rond milieu.

Onze nieuwe uitdaging: plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen!