Wij stellen alles in het werk om uw kind te begeleiden in onze grote wereld.

Het internaat probeert haar christelijke visie op verschillende wijzen binnen het opvoedingsproject weer te geven.

  • We bevorderen de sociale ontwikkeling van het kind.
  • Er is direct contact met de school en alle betrokkenen.
  • We zorgen voor een open dialoog met de ouders.
  • We bereiden uw kind voor op het secundair onderwijs.

Er is een goede studiebegeleiding en een leerlingvolgsysteem.
Daarnaast is er een kans tot zinvolle ontspanning. Bij de keuzeactiviteiten dragen ook groepsactiviteiten ertoe bij dat de kinderen eigen talenten ontdekken en ontwikkelen.

Onze kinderen leven samen als een grote familie en leren zo elkaar aanvaarden , elk met zijn eigen kunnen en kennen . Door open gesprekken leren de kinderen zichzelf ook betere kennen.

We zorgen er ook voor dat de woensdagnamiddag steeds zinvol wordt ingevuld. Er is afwisseling tussen sport en spel.

DAGINDELING :

7.20 u opstaan en je toilet maken
7.45 u je wordt aan het ontbijt verwacht
8.10 u spelen op de speelplaats ( bij slecht weer binnen )
8.25 u de klas begint
11.30 u het verzorgde middagmaal wordt opgediend in de refter
12.00 u ontspanning
13.00 u de klas herbegint
15.45 u de klasdag zit erop. Eventjes op adem komen bij een boterham met koffie, melk, … ontspanning
16.30 u begin van de avondstudie
17.50 u een fijn avondmaal om terug op krachten te komen
18.25 u ontspanning
19.30 u studie voor vierde, vijfde en zesde leerjaar tot 20.30 u
19.45 u het eerste, tweede en derde leerjaar gaan naar hun kamer voor een goede nachtrust
Lichten uit om 20.30 u
20.30 u het vierde, vijfde en zesde leerjaar gaan naar hun kamer
21.00 u slaapwel

Het internaat is open van maandagmorgen 7.30 u tot vrijdagavond 17.00 u

Contactgegevens:

Godefroid Elsy
Beheerder Internaat Stella Matutina
Groenstraat 11
9660 Michelbeke
0475 23 63 21
elsygodefroid@gmail.com