Schoolraad

In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, 6 augustus 2004, hierna het participatiedecreet genoemd, richtte het schoolbestuur een schoolraad op voor elke school.

 

Deze raad omvat, overeenkomstig de decretale bepalingen, drie representatieve geledingen die participeren aan en nadenken over het lokale schoolbeleid; met name het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap.

 

De schoolraad wordt voor vier jaar verkozen, vergadert tenminste tweemaal per jaar over een aantal materies, waarvoor hij informatierecht, advies- en overlegbevoegdheid heeft en naar eensgezindheid streeft.
De samenstelling ervan, voor de periode 2017-2021, vindt u hieronder.

GVB-Lilare

Geleding van de leerkrachten
Sabine De Bruycker, Wendy Lapage en Lien Bauwens

Geleding van de ouders
Kurt D’Haenens, Johnny Vandekerkhove en Kirsty Vande Walle

Geleding van de lokale gemeenschap
Eric De Weerdt, Christine Vandemaele en Patrick Van Lancker

De Directie
Thierry Rouckhout en Marc Ghyselinck

De Groene Heuvel

Geleding van de leerkrachten
Marianne Coppens, Robby Den Tandt en Hans Machtelinckx

Geleding van de oudersSylvie Vandewalle
Sylvie Vandewalle, Koen Broeckaert en Kristof Sas

Geleding van de lokale gemeenschap
Eric De Weerdt, Christine Vandemaele en Patrick Van Lancker

De Directie
Marc Ghyselinck en Thierry Rouckhout

Secretaris
Sabine De Bruycker