MichelbekeBezoek de subpagina van deze schoolOpbrakelBezoek de subpagina van deze schoolElstBezoek de subpagina van deze schoolSt.-Maria-LatemBezoek de subpagina van deze schoolSt.-Maria - OudenhoveBezoek de subpagina van deze schoolZegelsemBezoek de subpagina van deze school

Wie is wie?

 

 A. schoolstructuur

De scholen GVB-LILARE (Michelbeke, Elst en Opbrakel) en DE GROENE HEUVEL (St.-Maria-Latem, Zegelsem en St.-Maria-Oudenhove) vormen één grote school onder de symbolische naam ‘HET GROENE LILARE’. De beide scholen zijn meer dan gebouwen. Het is een gemeenschap waar heel wat mensen samen instaan voor het onderwijs en de opvoeding van uw kinderen.

De administratieve verwerking van het Groene Lilare gebeurt in de schoolgebouwen van Michelbeke, Groenstraat 15a, 9660 Brakel m.a.w. het secretariaat en de directie zijn in deze gebouwen gehuisvest.

 

 

HET GROENE LILARE

Directie en secretariaat:

Directie:Thierry Rouckhout en Marc Ghyselinck
              gvb.lilare@skynet.be

Groenstraat 15A, 9660 BRAKEL
TEL. 055/42 17 89 FAX 055/42 84 18
E-mail: info@hetgroenelilare.be

 

Hoofdschool :

Gesub. Vrije Basisschool Michelbeke
Groenstraat 15A, 9660 BRAKEL
TEL. 055/42 17 89 FAX 055/42 84 18
schoolverantw.: Mevr. S. De Bruycker

 
Vestigingsplaatsen :

- Gesub. Vrije Basisschool Elst
Terwalle 24
055/42 74 50
schoolverantw.: Mevr. W. Lapage

 - Gesub. Vrije Basisschool Opbrakel
St. Franciscusstraat 7
055/42 16 99
schoolverantw.: Mevr. C.Vandemenschbrugge

- Gesub. Vrije Basisschool St.-M.-Latem
Latemdreef 77, 9630 Zwalm
TEL. 055/49 68 82 FAX 055/49 57 68
 schoolverantw.: Dhr. J. Meirhaeghe

 - Gesub. Vrije Basisschool Zegelsem
Teirlinckstraat 22
055/45 50 94
schoolverantw.: Dhr. H. Machtelinckx

- Gesub. Vrije Basisschool - 6de lj.
Kasteeldreef 2, St.-M.-Oudenhove
055/42 60 16
schoolverantw. Mevr. A. Bovijn

 

Opvolging van de scholen (via de samenwerkingsverbanden):

Directeur Thierry Rouckhout:
Michelbeke - Elst - St.-M.-Oudenhove

 

Directeur Marc Ghyselinck:
St.-M.– Latem - Zegelsem - Opbrakel

 

De beide directeurs verdelen hun taken bv. Thierry Rouckhout is verantwoordelijk voor  het pedagogische luik van alle vestigingsplaatsen en Marc Ghyselinck is o.a. verantwoordelijk voor het patrimonium van alle vestigingsplaatsen.

 

B. Schoolbestuur


Het schoolbestuur "Vrij Katholiek Onderwijs Lilare v.z.w." is de eigenlijke inrichter van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 

Voorzitter: Dhr. C. Vanderstraeten

Administratieve zetel: Groenstraat 15a 9660 Brakel

 


C. Schoolraad


In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, 6 augustus 2004, hierna het participatiedecreet genoemd, richtte het schoolbestuur een schoolraad op voor elke school.

 

Deze raad omvat, overeenkomstig de decretale bepalingen, drie representatieve geledingen die participeren aan en nadenken over het lokale schoolbeleid; met name het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap.

 

De schoolraad wordt voor vier jaar verkozen, vergadert tenminste tweemaal per jaar over een aantal materies, waarvoor hij informatierecht, advies- en overlegbevoegdheid heeft en naar eensgezindheid streeft.
De samenstelling ervan, voor de periode 2017-2021, vindt u hieronder.

 

GVB-Lilare

 

Geleding van de leerkrachten
Sabine De Bruycker, Wendy Lapage en Lien Bauwens

Geleding van de ouders
Kurt D’Haenens, Johnny Vandekerkhove en Kirsty Vande Walle

Geleding van de lokale gemeenschap
Eric De Weerdt, Christine Vandemaele en Patrick Van Lancker

De Directie
Thierry Rouckhout en Marc Ghyselinck

 

 

De Groene Heuvel

Geleding van de leerkrachten
Marianne Coppens, Robby Den Tandt en Hans Machtelinckx
 
Geleding van de oudersSylvie Vandewalle
Sylvie Vandewalle, Koen Broeckaert en Kristof Sas

Geleding van de lokale gemeenschap
Eric De Weerdt, Christine Vandemaele en Patrick Van Lancker

De Directie
Marc Ghyselinck en Thierry Rouckhout

Secretaris
Sabine De Bruycker

 

 

 

D. Vriendenkringen

 

zie info: bijlage schoolreglement + jaarkalender

 

E. CLB

Vanaf 1 september 2000 vormen de psycho-medische-sociale centra (PMS) en de centra voor medisch schooltoezicht (MST) van Oudenaarde, Ronse en Zottegem samen het
‘Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen’

 

Het centrum biedt:
op vraag van leerlingen, ouders en school
onafhankelijk, discreet en gratis

 

Informatie, hulp en begeleiding bij:
leren en studeren:
- diagnose en ondersteuning van de aanpak van schoolrijpheid;
- problemen met lezen, schrijven en rekenen;
- studeren;
- begeleiding bij een overstap naar buitengewoon onderwijs.

 

preventieve gezondheidszorg:
- volgen van de lichamelijke ontwikkeling en gezondheid van de jongere (regelmatige medische consulten);
- voorlichting en begeleiding rond gezondheid en hygiëne, bedwateren, zwaarlijvigheid, drugs, relationele en seksuele voorlichting.

 

schoolloopbaan:
- informatie over alle mogelijke opleidingen, scholen, beroepsmogelijkheden;
- individuele begeleiding bij zorgen rond veranderen van studierichting of school;
- keuzegesprekken.

 

sociaal en emotioneel welbevinden:
- hulp bij uiteenlopende problemen zoals : pesten op school;
- gebrek aan zelfvertrouwen;
- overbeweeglijke kinderen;
- moeilijk gedrag;
- tekort aan sociale vaardigheden.

 

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

 

 Het CLB-team kan je bereiken:

Vrij CLB Zuidoost-Vlaanderen

Abeelstraat 35
9600 Ronse
Tel. 055/ 23 71 11 Fax. 055/20 73 10
E-mail ronse@clb-net.be
 

 

F Vrije Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen

 

Ons schoolbestuur ‘VZW Het Groene Lilare’ met onze scholen ‘GVB-Lilare’ en ‘De Groene Heuvel’ vormt een scholengemeenschap met het schoolbestuur ‘VZW Katholiek Basisonderwijs Zottegem’ met als school GVB Sint-Barbaracollege . Deze scholengemeenschap draagt de naam ‘Vrije scholengemeenschap Vlaamse Ardennen’.
 

Nieuwsberichten

NIEUWS

START NIEUWE SCHOOLJAAR

Na deze zonnige vakantie verwelkomen we graag iedereen terug op school op maandag 2 september om 08u25 (uitgezonderd Zegelsem om 08u45).

Vanaf dit schooljaar is er ook naschoolse opvang van 16 uur - 18 uur in Opbrakel. (meer info volgt tijdens de infoavond)

https://www.parochielaarnewetteren.be/sites/laarnewetteren/files/styles/content_image_full/public/nieuws/F2195d35.png?itok=oED-BJN0

 

EUROSPACE 22 - 24 mei

Volg onze atronauten via onderstaande link: http://ruimteklas2019.simplesite.com/

Afbeeldingsresultaat voor eurospace transinne

 

 

SPORTWEEK 3 - 7 juni

Michelbeke 4lj.-Opbrakel 4lj.-Elst 2gr.

Je kan onze kapoenen volgen via: http://sportklas2019.blogspot.com/


Online oefenen

Online oefenen! Voor iedereen!!!!

Via deze webpagina:

  https://www.symbaloo.com/mix/onlineoefenen1 kan uw zoon of dochter online oefeningen maken zowel in de klas als thuis.

U kan de link ook vinden op de webpagina ICT-hoekje! Dit is de moeite waard!


BinnenkortMilieuzorg op school

Onze school ‘Het groene Lilare’ bevindt zich niet alleen in een uitzonderlijk groene omgeving. Het doet zoals zijn naam het aangeeft zijn best om een ‘groene’ school te zijn. Dat betekent dat wij ons inzetten om onze leerlingen op te voeden tot milieuvriendelijk gedrag.Wij doen dit in samenwerking met MOS (Milieuzorg op school). Deze organisatie reikt logo’s uit aan scholen die inspanningen doen om iets te doen aan de afvalberg en vele andere milieuproblemen waar onze wereldbol mee te kampen heeft. Onze school wil op een structurele manier werken rond milieu.

Onze nieuwe uitdaging: plaatsen van zonnepanelen en warmtepompten!

Meer over MOS

Ax van de maand

Onze school werkt met de axenroos. Elke maand wordt een dier aangebracht.

Meer info over de axenroos:  www.hetgroenelilare.be/img/Uitleg Axenroos.pdf


Copyright ©2019 Het Groene Lilare