ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN

De herfst is de voorbode.

Bladeren die op de aarde vallen.

Wij, mensen, zijn eindig.

We staan allen voor de moeilijke opdracht om te leren loslaten.

Om afscheid te leren nemen.

Chrysanten wijzen ons de weg naar het kerkhof.

Het kerkhof doet ons de dood onder ogen zien.

Morgen zijn wij het die tot de aarde terugkeren.

De grafstenen blijven ons aanspreken:

Bomen die hun vruchten loslaten.

de naam van onze geliefden staat erin gebeiteld.

Geliefde overledenen blijven voor altijd in ons hart wonen.

Ach nee, het mag ons niet droevig stemmen.

Laten we aanvaarden.

Laten we elke dag dankbaar leven van de goedheid en de liefde,

van het geluk van kleine dingen.

bron: pedagogische begeleiding

 

CIRCUS IN MICHELBEKE

 

DANKVIERING 200 JAAR

CONGREGATIE ZUSTERS VAN ST.-FRANCISCUS

Reeds 200 jaar zetten onze Zusters van Sint-Fanciscus van Brakel zich in voor onderwijs, jeugdzorg en ouderenzorg. Het dankfeest startte in de kapel van onze scholen (zaterdag 5 oktober). Deze viering werd voorgegaan door de bisschop Luc Van Looy, deken Hans Vandenholen en priester Fiel. Het was een dag om niet te vergeten!

 

Nieuws