MichelbekeBezoek de subpagina van deze schoolOpbrakelBezoek de subpagina van deze schoolElstBezoek de subpagina van deze schoolSt.-Maria-LatemBezoek de subpagina van deze schoolSt.-Maria - OudenhoveBezoek de subpagina van deze schoolZegelsemBezoek de subpagina van deze school

Visie

 

De visie van onze school is streven naar: een geintegreerde geloofs-,leer-, en leefgemeenschap m.a.w de totale persoonlijkheid van het kind laten ontplooien in het licht van onze christelijke visie

 

a. Geloofsgemeenschap


In het opvoedingsproject staan fundamentele christelijke waarden voorop.

Wij hebben de opdracht de kinderen te laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus : het evangelie.

Van de ouders verwachten we dat zij akkoord zijn met het geheel van de geloofsopvoeding dat aan de kinderen wordt gegeven en dat zij geen anti-houding aannemen.

De leerlingen nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen die binnen schoolverband worden gehouden en waarin wij samen met de kinderen ons geloof uitdrukken en beleven.

Vanuit onze eigen christelijke overtuiging willen we als school gastvrij zijn voor mensen met een andere overtuiging.

Durven stilstaan bij andere culturen en godsdiensten zodat we in ieder ander, de eigenwaarden ontdekken, waarden even rijk als de onze.

 

b. Leergemeenschap


Onze school streeft naar kwaliteitsonderwijs met oog voor de totale en volgehouden persoonlijkheidsontwikkeling van het kind
met zijn aanleg en in zijn milieu, met bijzondere aandacht en zorg voor de kansarme en zwakkere, met respect voor en aanvaarding van elk kind.

Elk kind is uniek.

Elk kind heeft recht op vorming, aangepast aan zijn mogelijkheden.

Elk kind krijgt maximale ontplooiingskansen voor hart, hoofd en handen.

Een dynamische school die streeft naar verdere uitbouw en verbetering, die open staat voor vernieuwing met bijscholing en herbronning als belangrijke hulpmiddelen.

Onze school is geen eiland.

In onze school gaan we met de kinderen op verkenning.

Al verkennend bouwen zij de wereld om tot hun wereld.

Zij ontdekken en waarderen de schepping, natuur, cultuur en onderliggende relaties.


c. Leefgemeenschap


We besteden veel aandacht en tijd aan het verwezenlijken van positief menselijke relaties zowel binnen als buiten de school.
Wij willen opvoeden tot een sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in een veelvormige samenleving.

Daarom willen we maximale kansen geven aan elk kind, zowel op het vlak van waardenbeleving als engagement, evenwel zonder onze eigenheid prijs te geven.

Nieuwsberichten

NIEUWS

START NIEUWE SCHOOLJAAR

Na deze zonnige vakantie verwelkomen we graag iedereen terug op school op maandag 2 september om 08u25 (uitgezonderd Zegelsem om 08u45).

Vanaf dit schooljaar is er ook naschoolse opvang van 16 uur - 18 uur in Opbrakel. (meer info volgt tijdens de infoavond)

https://www.parochielaarnewetteren.be/sites/laarnewetteren/files/styles/content_image_full/public/nieuws/F2195d35.png?itok=oED-BJN0

 

EUROSPACE 22 - 24 mei

Volg onze atronauten via onderstaande link: http://ruimteklas2019.simplesite.com/

Afbeeldingsresultaat voor eurospace transinne

 

 

SPORTWEEK 3 - 7 juni

Michelbeke 4lj.-Opbrakel 4lj.-Elst 2gr.

Je kan onze kapoenen volgen via: http://sportklas2019.blogspot.com/


Online oefenen

Online oefenen! Voor iedereen!!!!

Via deze webpagina:

  https://www.symbaloo.com/mix/onlineoefenen1 kan uw zoon of dochter online oefeningen maken zowel in de klas als thuis.

U kan de link ook vinden op de webpagina ICT-hoekje! Dit is de moeite waard!


BinnenkortMilieuzorg op school

Onze school ‘Het groene Lilare’ bevindt zich niet alleen in een uitzonderlijk groene omgeving. Het doet zoals zijn naam het aangeeft zijn best om een ‘groene’ school te zijn. Dat betekent dat wij ons inzetten om onze leerlingen op te voeden tot milieuvriendelijk gedrag.Wij doen dit in samenwerking met MOS (Milieuzorg op school). Deze organisatie reikt logo’s uit aan scholen die inspanningen doen om iets te doen aan de afvalberg en vele andere milieuproblemen waar onze wereldbol mee te kampen heeft. Onze school wil op een structurele manier werken rond milieu.

Onze nieuwe uitdaging: plaatsen van zonnepanelen en warmtepompten!

Meer over MOS

Ax van de maand

Onze school werkt met de axenroos. Elke maand wordt een dier aangebracht.

Meer info over de axenroos:  www.hetgroenelilare.be/img/Uitleg Axenroos.pdf


Copyright ©2019 Het Groene Lilare