MichelbekeBezoek de subpagina van deze schoolOpbrakelBezoek de subpagina van deze schoolElstBezoek de subpagina van deze schoolSt.-Maria-LatemBezoek de subpagina van deze schoolSt.-Maria - OudenhoveBezoek de subpagina van deze schoolZegelsemBezoek de subpagina van deze school

Visie

 

De visie van onze school is streven naar: een geintegreerde geloofs-,leer-, en leefgemeenschap m.a.w de totale persoonlijkheid van het kind laten ontplooien in het licht van onze christelijke visie

 

a. Geloofsgemeenschap


In het opvoedingsproject staan fundamentele christelijke waarden voorop.

Wij hebben de opdracht de kinderen te laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus : het evangelie.

Van de ouders verwachten we dat zij akkoord zijn met het geheel van de geloofsopvoeding dat aan de kinderen wordt gegeven en dat zij geen anti-houding aannemen.

De leerlingen nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen die binnen schoolverband worden gehouden en waarin wij samen met de kinderen ons geloof uitdrukken en beleven.

Vanuit onze eigen christelijke overtuiging willen we als school gastvrij zijn voor mensen met een andere overtuiging.

Durven stilstaan bij andere culturen en godsdiensten zodat we in ieder ander, de eigenwaarden ontdekken, waarden even rijk als de onze.

 

b. Leergemeenschap


Onze school streeft naar kwaliteitsonderwijs met oog voor de totale en volgehouden persoonlijkheidsontwikkeling van het kind
met zijn aanleg en in zijn milieu, met bijzondere aandacht en zorg voor de kansarme en zwakkere, met respect voor en aanvaarding van elk kind.

Elk kind is uniek.

Elk kind heeft recht op vorming, aangepast aan zijn mogelijkheden.

Elk kind krijgt maximale ontplooiingskansen voor hart, hoofd en handen.

Een dynamische school die streeft naar verdere uitbouw en verbetering, die open staat voor vernieuwing met bijscholing en herbronning als belangrijke hulpmiddelen.

Onze school is geen eiland.

In onze school gaan we met de kinderen op verkenning.

Al verkennend bouwen zij de wereld om tot hun wereld.

Zij ontdekken en waarderen de schepping, natuur, cultuur en onderliggende relaties.


c. Leefgemeenschap


We besteden veel aandacht en tijd aan het verwezenlijken van positief menselijke relaties zowel binnen als buiten de school.
Wij willen opvoeden tot een sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in een veelvormige samenleving.

Daarom willen we maximale kansen geven aan elk kind, zowel op het vlak van waardenbeleving als engagement, evenwel zonder onze eigenheid prijs te geven.

Nieuwsberichten

NIEUWS

ADVENT BEZINNING

Zeggen we niet over iemand:
‘die heeft een hart van goud’, als hij eerlijk, oprecht en zuiver is?
Iemand uit één stuk! Iemand op wie je kan rekenen.
Eén die echt goed doet en goedheid uitstraalt

In de ogen van het Kind hadden de drie wijzen puurheid en wijsheid gezien.
Dat namen ze mee als te koesteren ‘schatten’.
Dat heeft hen gesterkt en veranderd, zodat ze in alle ‘wijsheid’ een andere weg kozen.

Uit twee mensen met een hart van goud werd Hij geboren: Jezus.
Dwars door alles heen heeft Hij geleefd, als een authentiek mensenkind.

Laten we ook in deze adventstijd op zoek gaan naar het pure, het schone, het wijze in onszelf, in de ander, in het leven!
Dan wordt God ‘authentiek’ opnieuw geboren!

bron: Vrij Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 

Hoe help je je kind bij het leren lezen?

Baalt jouw kind ervan dat het na school nog ‘moet’ lezen? “Logisch. Kinderen zijn moe en ouders horen te weinig hoe ze het lezen kunnen ondersteunen”, zegt leesbevorderaar Danielle Daniels. Hoe maak je leren lezen plezierig voor je kind?

Antwoord zie link: http://www.hetgroenelilare.be/img/Hoe help je je kind bij het leren lezen tekst ouders.pdf

 

Oefenen

 

Online oefenen! Voor iedereen!!!!

Via deze webpagina:

  https://www.symbaloo.com/mix/onlineoefenen1 kan uw zoon of dochter online oefeningen maken zowel in de klas als thuis.

U kan de link ook vinden op de webpagina ICT-hoekje! Dit is de moeite waard!


Binnenkort

22
dec

Kerstmarkt Opbrakel

22
dec

Rapport

25
dec

KerstmisMilieuzorg op school

MOS staat voor Milieuzorg Op School Het is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap en de vijf Vlaamse provincies.Het is een kapstok waar bestaande projecten (rond natuur- en milieueducatie) in het kleuter- en basisonderwijs zich kunnen aanhangen. DE GROENE VLAG is reeds in ons bezit!

Meer over MOS

Ax van de maand

Onze school werkt met de axenroos. Elke maand wordt een dier aangebracht.

Meer info over de axenroos:  www.hetgroenelilare.be/img/Uitleg Axenroos.pdf


Copyright ©2017 Het Groene Lilare