MichelbekeBezoek de subpagina van deze schoolOpbrakelBezoek de subpagina van deze schoolElstBezoek de subpagina van deze schoolSt.-Maria-LatemBezoek de subpagina van deze schoolSt.-Maria - OudenhoveBezoek de subpagina van deze schoolZegelsemBezoek de subpagina van deze school

Pedag. weetjes

PRIORITEITEN (+ nascholingen) OP KORTE TERMIJN SCHOOLJAAR 2016-2017

I.          Mediaopvoeding (leerplan - concretistering)

 

II.          ZILL (Zin in leren! Zin in leven!)

             Nieuw leerplanconcept: introductie
 

III.          Aandachtspunten Doorlichting (2012 – 2018):

 
Kleuter en Lager:

·    De zelfevaluatie verder verfijnen

·    Duidelijke afbakening School – CLB (zie zorgplan – Schoolreglement)

 

Kleute r:

·    De exploratie- en experimenteerdrang van de kleuters.

·    Observaties op basis van leerplannen (kleuter)

 

L ager:

WO

·    WO sterker richten op de te ontwikkelen vaardigheden en attitudes uit het leerplan.

·    Evaluatiepraktijkvan WO (2014-2016) sterker afstemmen op deleerplannen.

MUZO

·    Evaluatiepraktijkvan muzische vorming sterker afstemmen op de leerplannen.

Nieuwsberichten

NIEUWS

ADVENT

 

Hoe onvoorspelbaar niet te berekenen

en onbekend  de weg ook is,

zolang een mens op weg gaat

naar een ander om de ander,

is er hoop op een nieuwe toekomst.

Dit is het kwetsbaar verlangen van elkeen

maar voor wie weinig heeft

en weinig kansen krijgt

nog het kwetsbaarst.

Advent: ondanks versleten sokken

en blaren op de voeten

blijven gaan om elkaar te ontmoeten.

(Advent: God kwetsbaar nabij onderweg-Kathleen Boedt)
 

Oefenen

 

Online oefenen! Voor iedereen!!!!

Via deze webpagina:

  https://www.symbaloo.com/mix/onlineoefenen1 kan uw zoon of dochter online oefeningen maken zowel in de klas als thuis.

U kan de link ook vinden op de webpagina ICT-hoekje! Dit is de moeite waard!


Binnenkort

14
dec

Kersthappening Zegelsem

15
dec

Kerstviering Elst

21
dec

Kerstmarkt OpbrakelMilieuzorg op school

Onze school ‘Het groene Lilare’ bevindt zich niet alleen in een uitzonderlijk groene omgeving. Het doet zoals zijn naam het aangeeft zijn best om een ‘groene’ school te zijn. Dat betekent dat wij ons inzetten om onze leerlingen op te voeden tot milieuvriendelijk gedrag.Wij doen dit in samenwerking met MOS (Milieuzorg op school). Deze organisatie reikt logo’s uit aan scholen die inspanningen doen om iets te doen aan de afvalberg en vele andere milieuproblemen waar onze wereldbol mee te kampen heeft. Onze school wil op een structurele manier werken rond milieu.

Meer over MOS

Ax van de maand

Onze school werkt met de axenroos. Elke maand wordt een dier aangebracht.

Meer info over de axenroos:  www.hetgroenelilare.be/img/Uitleg Axenroos.pdf


Copyright ©2018 Het Groene Lilare