MichelbekeBezoek de subpagina van deze schoolOpbrakelBezoek de subpagina van deze schoolElstBezoek de subpagina van deze schoolSt.-Maria-LatemBezoek de subpagina van deze schoolSt.-Maria - OudenhoveBezoek de subpagina van deze schoolZegelsemBezoek de subpagina van deze school

ICT-hoekje

ICT IN ONZE SCHOOL 

ICT is de afkorting van informatie-en communicatietechnologie.


Informatietechnologie: de computer en zeker het internet is in onze huidige maatschappij de nummer één om info op te zoeken zonder veel moeite. De leerlingen leren aan de hand van de zoekmachine doelgericht info op te zoeken voor werothema´s en andere doeleinden.

 

Communicatietechnologie: het chatten, maar ook heel eenvoudig een e-mail versturen (zeg maar het moderne brief versturen) wordt stap voor stap aangeleerd. We horen van ouders dat hun kinderen ´s avonds al lustig chatten met vrienden uit de klas.

 

De dag van vandaag is de computer het middel bij uitstek om iets op papier te zetten. Geen typmachines meer bv. de leerlingen typen op de computer hun nieuwjaarsbrieven, de kinderen typen een brief naar de burgemeester, … . En met een simpele druk op een toets rolt het resultaat uit de printer. Fierheid alom als de kinderen hun werkje kunnen tonen aan anderen. Natuurlijk is dit maar één van de vele taakgerichte doelen die kinderen met computers verwezenlijken.
Het is dus zeker niet de bedoeling dat we de kinderen klaarstomen met een cursus Word of Excel. Op een speelse en explorerende manier komen natuurlijk wel bepaalde onderdelen aan bod maar het programma is geen doel op zich.


ICT moet een ondersteuning zijn van het leerproces. Dit wil zeggen dat de leerlingen datgene dat ze in de klas leren inoefenen en verder uitdiepen met de computer (bv. het opzoeken van info op het net, een mail versturen, een presentatie maken in Powerpoint, werken met Paint, info opzoeken op een CD-Rom, een eenvoudig werkje uittypen in Word, …). Het is een motiverend middel om de leerstof eens op een andere manier te verwerken.

 

Kinderen moeten met dit medium leren kennismaken, leren omgaan en integreren in hun dagelijks werken en leren.

 

De nadruk van ICT op onze school ligt op de competenties die aansluiten bij de visie op de eindtermen nl. de leerlingen:


1. hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2. gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3. kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4. kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5. kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6. kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7. kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8. kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

 

De competenties worden geëvalueerd a.d.h.v. een doelenrapport. Hierin zijn de competenties vertaald in verschillende doelen, die gedurende het hele jaar zullen aan bod komen en die uw kind zal trachten na te streven.
Er zullen in het rapport een aantal items, die we in de lessen hebben behandeld, belicht worden.

 

Om dit allemaal te realiseren hebben we computers nodig, daarom heeft elke klas tenminste één computer, die in verbinding staat met de wereld (internet) en men kan ook gebruik maken van het leercentrum (Michelbeke) of de mobiele computerklas.

 

Dhr. Verheyden Hunter is de ICT-coördinator van GVB-Het Groene Lilare.

 

ONLINE OEFENEN

Via deze webpagina https://www.symbaloo.com/mix/onlineoefenen1kan uw zoon of dochter online oefeningen maken zowel in de klas als thuis. U kan de link ook vinden op de webpagina ICT-hoekje! Dit is de moeite waard!

Nieuwsberichten

NIEUWS

ADVENT BEZINNING

Zeggen we niet over iemand:
‘die heeft een hart van goud’, als hij eerlijk, oprecht en zuiver is?
Iemand uit één stuk! Iemand op wie je kan rekenen.
Eén die echt goed doet en goedheid uitstraalt

In de ogen van het Kind hadden de drie wijzen puurheid en wijsheid gezien.
Dat namen ze mee als te koesteren ‘schatten’.
Dat heeft hen gesterkt en veranderd, zodat ze in alle ‘wijsheid’ een andere weg kozen.

Uit twee mensen met een hart van goud werd Hij geboren: Jezus.
Dwars door alles heen heeft Hij geleefd, als een authentiek mensenkind.

Laten we ook in deze adventstijd op zoek gaan naar het pure, het schone, het wijze in onszelf, in de ander, in het leven!
Dan wordt God ‘authentiek’ opnieuw geboren!

bron: Vrij Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 

Hoe help je je kind bij het leren lezen?

Baalt jouw kind ervan dat het na school nog ‘moet’ lezen? “Logisch. Kinderen zijn moe en ouders horen te weinig hoe ze het lezen kunnen ondersteunen”, zegt leesbevorderaar Danielle Daniels. Hoe maak je leren lezen plezierig voor je kind?

Antwoord zie link: http://www.hetgroenelilare.be/img/Hoe help je je kind bij het leren lezen tekst ouders.pdf

 

Oefenen

 

Online oefenen! Voor iedereen!!!!

Via deze webpagina:

  https://www.symbaloo.com/mix/onlineoefenen1 kan uw zoon of dochter online oefeningen maken zowel in de klas als thuis.

U kan de link ook vinden op de webpagina ICT-hoekje! Dit is de moeite waard!


Binnenkort

22
dec

Kerstmarkt Opbrakel

22
dec

Rapport

25
dec

KerstmisMilieuzorg op school

MOS staat voor Milieuzorg Op School Het is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap en de vijf Vlaamse provincies.Het is een kapstok waar bestaande projecten (rond natuur- en milieueducatie) in het kleuter- en basisonderwijs zich kunnen aanhangen. DE GROENE VLAG is reeds in ons bezit!

Meer over MOS

Ax van de maand

Onze school werkt met de axenroos. Elke maand wordt een dier aangebracht.

Meer info over de axenroos:  www.hetgroenelilare.be/img/Uitleg Axenroos.pdf


Copyright ©2017 Het Groene Lilare